Klauzula Informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca ochrony danych osobowych w TBS sp. z o.o. w Kwidzynie

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. TBS sp. z o.o. w Kwidzynie informuje:
1. Administratorem danych jest TBS sp. z o.o. w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn ul. Toruńska 30/1 tel. 552624470.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych tel. 55 262 44 77.e-mail: tbskwidzyn@wp.pl
3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy, od osoby, której dane dotyczą oraz na podstawie Art.6 ust.1 pkt. a Rozporządzenia PE RODO UE 2016/679.
4. Dane osobowe w uzasadnionych prawem przypadkach mogą być przesyłane do instytucji państwowych, samorządowych, sądowych, komorniczych i innych jeżeli przekazywanie jest sporadyczne i niezbędne w związku z umową lub roszczeniem– niezależnie od rodzaju postępowania: sądowego lub administracyjnego lub jakiegokolwiek innego postępowania pozasądowego.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Okres przetwarzania danych jest uzależniony od okresu obowiązywania umowy zawartej z TBS sp. z o.o. w Kwidzynie i kończy się maksymalnie po 10 latach od jej zakończeniu.
7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać niezwłocznego sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.
8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli konieczność przetwarzania danych nie wynika z zawartej umowy.
9. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
10. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy.
11. Administrator danych nie dokonuje profilowania.