Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców:
Pytanie nr 1
W branży budowlanej na rysunku nr B1.2 pn. \”RZUT PARTERU PAWILONU 3 lokalowego\” oraz na rysunku nr B.2.2 P \”RZUT PARTERU PAWILONU 2 lokalowego\” ujęta jest lokalizacja kurtyny grzewczej , natomiast brak jej w przedmiarach. Prosze o informację czy kurtyna ma byc elektryczna czy wodna? czy należy ująć ja w wycenie?

Odpowiedź: Będzie to kurtyna umieszczona nad drzwiami jako jednostka wewnętrzna pompy ciepła, która jest wyłączona z przetargu podobnie jak cała instalacja grzewcza.