Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane
TBS ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę szeregowych pawilonów handlowych przy ul. Furmańskiej w Kwidzynie
Numer ogłoszenia: 269450 – 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015

Załączniki: