2015

Przetarg nieograniczony
\”Budowa szeregowych pawilonów handlowych przy ul. Furmańskiej w Kwidzynie.
Numer ogłoszenia: 246278 – 2015; data zamieszczenia: 21.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 • Informacja dodatkowa II
 • Zmiana ogłoszenia
 • Informacje dodatkowe
 • Przedmiar instalacja elektryczna
 • STWIORB
 • Projekt instalacji elektrycznej
 • Przedmiar robót przyłacze wodoc
 • Przedmiar robót instalacja wodlkan
 • STWIORB
 • Projekt przyłącza wodociągowego
 • Projekt instalacji wod-kan
 • Branża budowlana
 • Branża budowlana
 • Branża budowlana
 • PZT-1
 • n1_ Konstrukcja
 • 02. BIOZ
 • 01_ Opis architektoniczno-budowlany
 • Bud. Zagospodarowanie terenu przedmiar
 • Bud. Specyfikacja techniczna
 • Bud. 3 boksy POP przedmiar
 • Bud. 2 boksy POP przedmiar
 • Zał. 1- Zobowiązanie zasoby
 • Zał. A- Projekt umowy
 • Zał. 6- Oświadczenie z art. 26
 • Zał. 5- Wykaz osób
 • Zał. 4- Wykaz robót budowlanych
 • Zał. 3 Oświadczenie z art.24
 • Zał. 2 Oświadczenie z art.22
 • Zał. 1- Formularz oferty
 • SIWZ
 • Ogłoszenie