Moduł wyszukiwania

Zmiana stawek partycypacji na mieszkania w zasobachTBS


Od dnia 15- września 2011 wprowadza się nowe stawki partycypacji:

1.Dla mieszkań w budynkach przy ulicach:
– Sokolej 11, Sokolej 13,

– B.Krzywoustego 2,

– Wiejskiej 16, Wiejskiej 18, Wiejskiej 75 Wiejskiej 77,
– Spokojnej 3
stawka partycypacji wynosi 10% wartości odtworzeniowej mieszkania*

2.Dla mieszkań w budynkach przy ulicach:
– Toruńskiej 30,

– Bolesława Śmiałego 3
stawka partycypacji wynosi 15% wartości odtworzeniowej mieszkania*,

3.Dla mieszkań w budynkach przy ulicach:
– Bolesława Krzywoustego 5,
– Sokolej 15
stawka partycypacji wynosi 19,5 % wartości odtworzeniowej mieszkania*,

*wartości odtworzeniowa mieszkania ustalana jest wg wskaźnika
odtworzeniowego l m2 ustalonego przez Wojewodę Pomorskiego dla powiatu
kwidzyńskiego na dzień podpisania umowy o partycypację.

Załączniki: