Moduł wyszukiwania

Zmiana stawek partycypacji na mieszkania w zasobachTBS

Od dnia 15- września 2011 wprowadza się nowe stawek partycypacji:

1.Dla mieszkań w budynkach przy ulicach:
– Sokolej 11, Sokolej 13,
– B.Krzywoustego 2,
– Wiejskiej 16, Wiejskiej 18, Wiejskiej 75 Wiejskiej 77,
– Spokojnej 3
stawka partycypacji wynosi 10% wartości odtworzeniowej mieszkania*

2.Da mieszkań w budynkach przy ulicach:
– Toruńskiej 30,
– Bolesława Śmiałego 3
stawka partycypacji wynosi 15%wartości odtworzeniowej mieszkania*,

3.Dla mieszkań w budynkach przy ulicach:

– Bolesława Krzywoustego 5,
– Sokolej 15
stawka partycypacji wynosi19,5 % wartości odtworzeniowej mieszkania*,

*wartości odtworzeniowa mieszkania ustalana jest wg wskaźnika
odtworzeniewego l m2 ustalonego przez Wojewodę Pomorskiego dla powiatu
kwidzyńskiego na dzień podpisania umowy o partycypację.

Załączniki: