Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie cokołów z płytek klinkierowych w budynkach przy ul. Spokojnej 3 i Wiejskiej 18 w Kwidzynie

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 92 ust.1 p.1 zawiadamiam, że przetarg na wykonanie cokołów z płytek klinkierowych w budynkach przy ul. Spokojnej 3 i Wiejskiej 18 w Kwidzynie wygrało Przedsiębiorstwo Budowlane \”BUDREM\” Sp. j. z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Długiej 44.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez PB \”BUDREM\” była jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu. W związku z tym w kryterium \”cena\” uzyskała maksymalną ilość punktów.

Prezes Zarządu

Elżbieta Wietecha