Unieważnienie postępowania w sprawie przetargu nieograniczonego na budowę dwóch budynków wielorodzinnych 82 mieszkania ul. Sokola w Kwidzynie

Na podstawie art.93 ust.w związku z art.93 ust.1 p.4 zawiadamiam o unieważnieniu postępowania w sprawie przetargu nieograniczonego na budowę dwóch budynków wielorodzinnych 82 mieszkania ul. Sokola w Kwidzynie.

UZASADNIENIE

Cena złożonej oferty 11 860 829,49 zł przewyższa kwotę , którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinasowania zamówienia tj. 11 500 000,00 zł.