Przetarg na dokończenie budowy zespołu kamienic mieszkalno-usługowych na Starym Mieście w Kwidzynie.

Przetarg na dokończenie budowy zespołu
kamienic mieszkalno-usługowych na Starym Mieście w Kwidzynie.

 • Wybór oferty
 • Przedłużenie terminu składania ofert
 • Schemat domofonu
 • Schematy elektryczne
 • Korekta przedmiaru robót elektrycz. Bł. Doroty
 • Przedłużenie terminu składania ofert - odpowiedź 3
 • Rysunki i załączniki
 • Odpowiedź 5i
 • Odpowiedź 1a
 • Przedłużenie terminu składania ofert odpow. 2
 • Odpowiedzi 1
 • Pytania do przetargu 1
 • Sprostowanie - p. 9 lit. c SIWZ
 • STWiORB Przedmiar-zesp. kamienic- sanitar.
 • STWiORB Przedmiar-zesp. kamienic- konstrukc.
 • STWiORB Przedmiar-zesp. kamienic- elektr.
 • STWiORB Przedmiar-zesp. kamienic- architekt.
 • STWiORB Przedmiar-zesp. kamienic- wentylacja
 • Projekty zespół kamienic sanit cz. podziem- cała
 • Projekty zespół kamienic sanit cz. nadziem opis
 • Projekty zespół kamienic sanit cz. nadziem 3
 • Projekty zespół kamienic sanit cz. nadziem 2
 • Projekty zespół kamienic sanit cz. nadziem 1
 • Projekty zespół kamienic konstr. cz. podziem. 5
 • Projekty zespół kamienic konstr. cz. podziem. 4
 • Projekty zespół kamienic konstr. cz. podziem. 3
 • Projekty zespół kamienic konstr. cz. podziem. 2
 • Projekty zespół kamienic konstr. cz. podziem. 1
 • Projekty zespół kamienic konstr. cz. podziem. opis
 • Projekty zespół kamienic konstr. cz. nadziem. 10
 • Projekty zespół kamienic konstr. cz. nadziem. 9
 • Projekty zespół kamienic konstr. cz. nadziem. 8
 • Projekty zespół kamienic konstr. cz. nadziem. 7
 • Projekty zespół kamienic konstr. cz. nadziem. 6
 • Projekty zespół kamienic konstr. cz. nadziem. 5
 • Projekty zespół kamienic konstr. cz. nadziem. 4
 • Projekty zespół kamienic konstr. cz. nadziem. 3
 • Projekty zespół kamienic konstr. cz. nadziem. 2
 • Projekty zespół kamienic konstr. cz. nadziem. 1
 • Projekty zespół kamienic konstr. cz. nadziem. - opis
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. podziem. 6
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. podziem. 5
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. podziem. 4
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. podziem. 3
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. podziem. 2
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. podziem. 1
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. nadziemna zawart. opracow
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. nadziemna 5.1
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. nadziemna 4.4
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. nadziemna 4.3
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. nadziemna 4.2
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. nadziemna 4.1
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. nadziemna 3.3
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. nadziemna 3.2
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. nadziemna 3.1
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. nadziemna 2.2
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. nadziemna 2.1
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. nadziemna 9
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. nadziemna 8
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. nadziemna 7
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. nadziemna 6
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. nadziemna 5
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. nadziemna 4
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. nadziemna 3
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. nadziemna 2
 • Projekty zespół kamienic elektr. cz. nadziemna 1
 • Projekty zespół kamienic arch. cz. podziemna 1
 • Projekty zespół kamienic arch. cz. nadziemna 16
 • Projekty zespół kamienic arch. cz. nadziemna 15
 • Projekty zespół kamienic arch. cz. nadziemna 14
 • Projekty zespół kamienic arch. cz. nadziemna 13
 • Projekty zespół kamienic arch. cz. nadziemna 12
 • Projekty zespół kamienic arch. cz. nadziemna 11
 • Projekty zespół kamienic arch. cz. nadziemna 10
 • Projekty zespół kamienic arch. cz. nadziemna 9
 • Projekty zespół kamienic arch. cz. nadziemna 8
 • Projekty zespół kamienic arch. cz. nadziemna 7
 • Projekty zespół kamienic arch. cz. nadziemna 6
 • Projekty zespół kamienic arch. cz. nadziemna 5
 • Projekty zespół kamienic arch. cz. nadziemna 4
 • Projekty zespół kamienic arch. cz. nadziemna 3
 • Projekty zespół kamienic arch. cz. nadziemna 2
 • Projekty zespół kamienic arch. cz. nadziemna 1
 • STWiORB Przedmiary kamienica Bł. Doroty - sanitarna 2
 • STWiORB Przedmiary kamienica Bł. Doroty - sanitarna 1
 • STWiORBPrzedmiary kamienica Bł. Doroty - konstrukcyjna 2
 • STWiORBPrzedmiary kamienica Bł. Doroty - konstrukcyjna 1
 • STWiORB Przedmiary kamienica Bł. Doroty - architektura 3
 • STWiORB Przedmiary kamienica Bł. Doroty - architektura 2
 • STWiORBPrzedmiary kamienica Bł. Doroty - architektura 1
 • STWiORBPrzedmiary kamienica Bł. Doroty - elektryczne 2
 • STWiORB Przedmiary kamienica Bł. Doroty - elektryczne 1
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - sanitarny opis techniczny
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - sanitarny W1
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - sanitarny 1.9
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - sanitarny 1.8
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - sanitarny 1.7
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - sanitarny 1.6
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - sanitarny 1.5
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - sanitarny 1.4
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - sanitarny 1.3
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - sanitarny 1.2
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - sanitarny 1.1
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - sanitarny 7
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - sanitarny 6
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - sanitarny 5
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - sanitarny 4
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - sanitarny 3
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - sanitarny 2
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - sanitarny 1
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - konstrukcja - zestaw. 2
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - konstrukcja - zestaw
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - konstrukcja - opis
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - konstrukcja 11
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - konstrukcja 10
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - konstrukcja 9
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - konstrukcja 8
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - konstrukcja 7
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - konstrukcja 6
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - konstrukcja 5
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - konstrukcja 4
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - konstrukcja 3
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - konstrukcja 2
 • Projekt kamienica Bł. Doroty- konstrukcja 1
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - opis
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - elektryka 4.2
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - elektryka 4.1
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - elektryka 3.0
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - elektryka 2.4
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - elektryka 2.3
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - elektryka 2.2
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - elektryka 2.1
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - elektryka 2.0
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - elektryka 1.6
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - elektryka 1.5
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - elektryka 1.4
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - elektryka 1.3
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - elektryka 1.2
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - elektryka 1.1
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - architektura 5
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - architektura 4
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - architektura 3
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - architektura 2
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - architektura 1
 • Projekt kamienica Bł. Doroty - architektura
 • Zal nr 3 - Harmonogram
 • Zal nr 2 - Informacje o personelu
 • Zal nr 1 - Wykaz prac
 • Zał C - Regulamin
 • Zał.B- wzór umowy
 • zał. A- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • Formularz cenowy
 • Formularz ofertowy
 • SIWZ
 • Ogłoszenie o przetargu na dokończenie budowy zespołu kamienic mieszkalno-usługowych na Starym Mieście w Kwidzynie.